Giới thiệu về BVDIF

Giới thiệu về BVDIF
Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh. Thành lập theo Quyết định Số 2614/QĐ-UBND, ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trụ sở: Số 33, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

tin mới - tin nổi bật

  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang