Ngày 6/6, tại thành phố Bà Rịa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Lễ công bố thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh (viết tắt là BVDIF).

DSC_4598

             Qũy được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp.

          Qũy Đầu tư Phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập và hiện đã chính thức đi vào hoạt động với tư cách là tổ chức tài chính Nhà nước, có pháp nhân, nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

         Ngoài ra, Quỹ còn có nhiệm vụ tiến hành đầu tư trực tiếp vào các dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính đầu tư, ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật….

          Phát biểu tại Lễ công bố thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, thực tế những năm qua, các tổ chức tài chính, ngân hàng trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn về vốn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh.

          Việc Qũy Đầu tư Phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập và đi vào hoạt động đã tạo ra một “kênh” vốn, tài chính quan trọng, phục vụ đắc lực, thiết thực cho sự nghiệp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông cũng mong muốn sự đồng hành, đóng góp của tất cả các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước… đối với sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian tới thông qua hoạt động của quỹ này.

          Cũng tại buổi lễ, đại diện Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành ký kết các hợp đồng nguyên tắc về hợp tác vốn đầu tư với các đơn vị Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty FORMOSA, Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng IZICO và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

Báo vietnamplus.vn

 

Related posts