Ngày 11/7/2016 lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu (BVDIF) đã làm việc với UBND huyện Tân Thành về việc đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

        Trong buổi làm việc, lãnh đạo BVDIF đã trình bày các dự án đầu tư và đề xuất các hình thức đầu tư (Đối tác công tư, Xã hội hóa). Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích BVDIF triển khai các dự án trên địa bàn huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện cam kết sẽ hỗ trợ BVDIF để có thể triển khai các dự án trong thời gian sớm nhất.

Hình 1. Buổi làm việc với UBND huyện Tân Thành

Hình 2. Ông Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc BVDIF phát biểu tại buổi làm việc

 

Related posts