Thông tin

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1Co8nlfZUb61bL1w1Ya6AQLQB2F0Tw64J/view?usp=sharing...

Xem thêm

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN BLFS DO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU NẮM GIỮ

Tên tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn: QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU.           Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu...

Xem thêm

Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu cung cấp DV tổ chức đấu giá cổ phần của Quỹ tại Cty cổ phần BLFS

https://drive.google.com/file/d/1TYV8iWyDYfp8bHcT6yh8JFw03D21sBOy/view?usp=sharing ...

Xem thêm

Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp DV tổ chức đấu giá cổ phần của Quỹ tại Cty cổ phần BLFS

https://drive.google.com/file/d/1wzK-hPceQfrRNbbcpIrpM8k2XvjeqPxu/view?usp=sharing...

Xem thêm

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT tại Công ty Cổ phần BLFS

https://drive.google.com/file/d/1ynpw1An_QITucht_QAyffhhe7LQS0e9g/view?usp=sharing...

Xem thêm

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cổ phần của Quỹ Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần chưa niêm yết

https://drive.google.com/file/d/1abLfu6RY6w49MnRiYBP76rgG1lwnVvan/view?usp=sharing...

Xem thêm
Quyết định phê duyệt nhà thầu cung cấp dịch vụ TVXD phương án chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần BLFS

Quyết định phê duyệt nhà thầu cung cấp dịch vụ TVXD phương án chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần BLFS

 

Xem thêm
 
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ TVXD phương án chuyển nhượng vốn của Quỹ tại Cty cổ phần BLFS

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ TVXD phương án chuyển nhượng vốn của Quỹ tại Cty cổ phần BLFS

   

Xem thêm
 
Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết

Xem thêm
 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

http://bvdif.vn/wp-content/uploads/2021/05/7.-BAO-CAO-KIỂM-TOÁN-2020.pdf...

Xem thêm
Page 1 of 3512345...102030...Last »
 
 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang