Văn bản chính sách

Các văn bản của Quỹ Phát triển đất Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin về các văn bản do Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Quỹ Phát triển đất.                                      ...

Xem thêm

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu.

QĐ_09_dieu le BVDIF_2016

Xem thêm

Quyết định quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao

File đính kèm: 23_2015_QD-TTg_DAU TU BT

Xem thêm
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ.

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ.

    CHÍNH PHỦ                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 ——-                          ...

Xem thêm
 

Các văn bản pháp quy

          Thông tin về các văn bản pháp quy của Chính Phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến lĩnh vực hoạt động: Đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp, huy...

Xem thêm

Các văn bản của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin về các văn bản do Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến các lĩnh vực hoạt động: Đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp, huy động vốn, ủy thác và nhận ủy thác...

Xem thêm
 
 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề