Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Phát triển Năng lượng đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó tại Khu vực hồ Tầm Bó, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Diện tích sử dụng hồ dự kiến khoảng 41,38ha với tổng vốn đầu tư của dự án hơn 796 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư (riêng Giấy phép cho các hoạt động ữong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có thời hạn tối đa là 5 năm và được xem xét, gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 03 năm theo quy định.

Mục tiêu của dự án là sản xuất, truyền tải và phân phối điện với quy mô đầu tư  công suất thiết kế dự kiến 35 MWp, sản lượng điện sản xuất bình quân năm khoảng 52.123 MWh/năm, gồm các công trình: xây dựng các tấm pin mặt trời trên mặt nước dùng phao nổi; đường nội bộ, nhà điều hành; xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110kV ĐMT hồ Tầm Bó, công suất 30 MVA tại vị trí Nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó; xây dựng mới đường dây 110kV mạch đơn, tiết diện 240 mm2, từ trạm biến áp 22/110kV nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó đến trạm biến áp 110kV Ngãi Giao hiện hữu, chiều dài tuyến đường dây khoảng 10km.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư dự kiến trong vòng 01 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư; Giai đoạn thực hiện dự án, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và đưa dự án vào vận hành khai thác khoảng 04 tháng kể từ ngày hoàn tất các thủ tục đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy cho phép xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư liên hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục theo quy định; thực hiện đầy đủ, đảm bảo các nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, có phương án khắc phục môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố vỡ, hư hỏng các tấm pin mặt trời, xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý các tấm pin khi không còn sử dụng; khi thiết kế và thi công công trình không được làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và kết cấu của lòng hồ. Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra ô nhiễm chất lượng nước lòng hồ và môi trường cảnh quan khu vực, nhà đầu tư phải dừng hoạt động.

Hồ Tầm Bó là hồ cảnh quan kết nối khu trung tâm đô thị Kim Long do vậy, Nhà đầu tư liên hệ với UBND huyện Châu Đức để chọn phương án có hình thức kiến trúc phù hợp đáp ứng tính thẩm mỹ cho cảnh quan khu trung tâm đô thị Kim Long.

Chủ đầu tư cũng được UBND tỉnh yêu cầu có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, báo cáo tiến độ triển khai xây dựng dự án và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định. Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định.

Nguồn: Quyết định số 539/QĐ-UBND

Nguồn trích: http://www.baria-vungtau.gov.vn

 

Related posts