Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Chi ủy Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của đơn vị làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trên tinh thần đó, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí: Lưu Thanh Minh – Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán vào ngày 20/12/2018 vừa qua.

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Nguyên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT; Chi ủy Chi bộ Quỹ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

 (Một số hình ảnh của buổi lễ)

Bí thư Chi bộ – đồng chí Nguyễn Đình Nguyên công bố, trao Quyết định và hoa cho đảng viên mới Lưu Thanh Minh

Chi ủy chúc mừng đảng viên mới

 

Chi bộ chụp hình lưu niệm

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Châu

 

Related posts