Ngày 12/5/2017, Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi tuyên truyền theo Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 – Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đến toàn thể Đoàn viên.

Tại buổi họp, Đồng chí Bí thư Chi đoàn đã truyền tải đến toàn thể Đoàn viên những nội dung về nguy cơ, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện đang diễn ra trong lực lượng Đảng viên cũng như là Đoàn viên.Từ đó yêu cầu mỗi Đoàn viên phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình tại đơn vị; tránh những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kết luận tại buổi họp, Đồng chí Bí thư Chi đoàn yêu cầu tất cả Đoàn viên phải cam kết rèn luyện; giữ gìn phẩm chất đạo đức; lối sống; không suy thoái; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết khắc phục những yếu kém của bản thân; để mỗi Đoàn viên là nhân tố góp phần xây dựng nên đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín tại Quỹ.

Bối cảnh của buổi sinh hoạt

 

Related posts