Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Thông báo số 84/TB-UBND về việc công bố thông tin hàng năm liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, dựa trên các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh đã công bố dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. Nội dung cụ thể theo tệp đính kèm.

 

Lưu Thanh Minh

 

Related posts