Ngày 28-8, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã tổ chức đấu thầu thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô (đợt 1, năm 2015) với kỳ hạn 5 năm.

1

      Trong đợt đấu thầu lần này, lãi suất suất trúng thầu là 7,2%, thấp hơn so với lãi suất trần cho phép của Bộ Tài chính. Trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng, lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn và thanh toán định kỳ 1 năm/lần; hoàn trả gốc 1 lần khi đáo hạn. Dự kiến, tổng khối lượng trái phiếu mà TP Hà Nội dự kiến phát hành trong năm 2015 là 4.000 tỷ đồng.

      Theo Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu năm 2015 sẽ được sử dụng cho các dự án phát triển an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố gồm 13 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2015, 3 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần phải đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ, 7 dự án đang triển khai, hoàn thành sau năm 2015 tập trung vào các công trình giao thông, đường sắt đô thị, xử lý nước thải, công nghệ, bệnh viện, cải tạo sông…

      Kể từ năm 2013 đến nay, UBND Thành phố Hà Nội đều phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô thông qua hình thức đấu thầu tại Sở GDCK Hà Nội. Năm 2013, UBND Thành phố Hà Nội đã phát hành 3 đợt huy động được 4.400 tỷ đồng để đầu tư cho 5 công trình giao thông, 2 công trình bệnh viện và 1 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

      Năm 2014, UBND Thành phố Hà Nội đã phát hành 02 đợt huy động được 3.000 tỷ đồng để đầu tư cho dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội và dự án Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng-Văn Điển; 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015 và 3 dự án ODA.

Theo Hương Ly

Hà Nội mới

 

Related posts