Ngày 22/4/2015, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu  đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự đại hội có đồng chí Phạm Duy Hưởng  – Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp và các đồng chí trong Ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm. Đại hội Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Chi bộ lâm thời Quỹ đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chi bộ lâm thời Quỹ đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu mới thành lập và đi vào hoạt động với nhiều khó khăn thử thách từ cơ sở vật chất, con người, các quy định hoạt động mang tính pháp lý đến kinh nghiệm công tác và tiếp cận khách hàng,…Nhưng dưới sự lãnh đạo của Bí thư, tập thể đảng viên Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí, phát huy nội lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 tạo tiền đề đẩy mạnh hoạt động năm 2015 và các năm sau của nhiệm kỳ I.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Quỹ trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà báo cáo chính trị đã đề ra.

Với sự tín nhiệm của 100% đảng viên trong chi bộ,  đồng chí Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Toàn thể các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, ra sức thi đua, khắc phục mọi khó, thử thách, vượt qua trở ngại, tranh thủ thời cơ để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ IV và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2015 – 2020.

1

Đ/c Nguyễn Đình Nguyên – Chủ tịch đại hội trình bày Báo cáo chính trị Chi bộ lâm thời năm 2014

và Phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm ký 2015 -2020

1

Đ/c Phạm Duy Hưởng – Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng

đ/c Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ ĐTPT trúng cử chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm ký 2015 – 2020

1

Tập thể đảng viên Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Related posts