Lịch sử hình thành và phát triển

I/ GIỚI THIỆU CHUNG

         Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu là một tổ chức tài chính Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển.

         – Tên chính thức: Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu

         – Tên giao dịch quốc tế: Ba Ria – Vung Tau Development Investment Fund

         – Tên viết tắt: BVDIF

         – Địa chỉ trụ sở:  Số 38, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 3,  thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

         – Điện thoại: +84 254 3857071, Fax: + 84 254 385 7797

         – Email: info@bvdif.vn

         – Website: www.bvdif.vn

  II/ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 1. Mục tiêu

          – Xây dựng Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành một tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp, có bộ máy hoạt động độc lập, có uy tín cao, đóng vai trò là tổ chức định hướng đầu tư, thu hút các tổ chức khác cùng tham gia đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giúp UBND tỉnh thực thi có hiệu quả các chính sách huy động vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo chiến lược phát triển  kinh tế – xã hội của tỉnh;

         – Đóng vai trò chủ thể khởi xướng, dẫn dắt hoạt động đầu tư phát triển và đặc biệt chú trọng vào việc huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hình thức hợp tác công – tư (PPP), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

         – Làm cầu nối giúp UBND tỉnh tiếp cận và huy động được vốn trên thị trường, vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

         – Xây dựng hình ảnh của Quỹ thực sự năng động, chuyên nghiệp, đáp ứng với nhu cầu phát triển hội nhập với kinh tế quốc tế; tham gia vào các Hiệp hội Quỹ đầu tư phát triển trong nước và Quốc tế; Hiệp hội các nhà Đầu tư quốc tế và các tổ chức tài chính thế giới và khu vực.

 1. Tầm nhìn

         Quỹ hướng đến trở thành một Tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp, có uy tín cao, đóng vai trò là tổ chức định hướng đầu tư, chủ thể khởi xướng, dẫn dắt hoạt động đầu tư phát triển và đặc biệt chú trọng vào việc huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh.

 1. Sứ mệnh

         Góp phần xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành một tỉnh Văn minh – Hiện đại.

 1. Định hướng phát triển

         – Định hướng mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ thành một tổ chức tài chính đa năng, thực hiện các chức năng như: đầu tư tài chính, đầu tư phát triển, thực hiện các hoạt động phát triển quỹ nhà, quỹ đất, quỹ bảo lãnh tín dụng… tại địa phương.

         – Chuyển dần hoạt động của Quỹ theo cơ chế thị trường để phát huy tính đa dạng, linh hoạt trong hoạt động, tạo điều kiện tăng hiệu quả đầu tư; tập trung triển khai các hoạt động đầu tư trực tiếp theo hình thức PPP.

         – Huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi tại địa phương để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao các dự án hạ tầng cơ sở, chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất hợp lý.

         – Thực hiện hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào phát triển các dự án đầu tư hạ tầng có khả năng thu hồi vốn trực tiếp, các ngành, các lĩnh vực then chốt của địa phương.

         – Đa dạng hoá các hoạt động đầu tư nhằm phân tán rủi ro, xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý, xác định và phân bổ cụ thể danh mục đầu tư theo từng ngành, từng lĩnh vực. Xây dựng cơ chế đầu tư và thoái vốn linh hoạt nhằm đảm bảo phân tán rủi ro và tăng sự quay vòng của đồng vốn để tập trung vào các dự án kết cấu hạ tầng chủ chốt và quan trọng.

         – Hoạt động đầu tư phải phù hợp với kế hoạch, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ, phù hợp với chiến lược phát triển thị trường tài chính – tiền tệ, chiến lược huy động vốn cho đầu tư phát triển.

 1. Slogan

          INVESTMENT FOR DEVELOPMENT“

1

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

 
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề
 • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang