Chiều ngày 10/08/2020, ông Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển (gọi tắt là Quỹ) đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ để nghe Quỹ báo cáo kết quả tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và trình bày phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2020. Tham dự họp có các thành viên Hội đồng quản lý, các thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng quản lý, đại diện Ban Kiểm soát và Ban điều hành Quỹ.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Quỹ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại Quỹ đã thực hiện cho vay tổng cộng 07 dự án với tổng doanh số giải ngân là 185,83 tỷ đồng, chiếm 53,47% tổng vốn đầu tư của các dự án; tổng số nợ đã thu hồi là 61,96 tỷ đồng và tổng dư nợ còn lại là 123,87 tỷ đồng. Các dự án cho vay vốn của Quỹ chủ yếu thuộc các lĩnh vực đầu tư như: giáo dục mầm non, hệ thống cấp nước sạch và phương tiện vận tải, vận chuyển công cộng.

Về phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2020, Quỹ sẽ tiếp tục tăng cường tiếp cận chủ đầu tư các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh để phát triển dư nợ tín dụng. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá và đề xuất các dự án đầu tư phù hợp với định hướng hoạt động của Quỹ. Đặc biệt, Quỹ sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để trình  UBND tỉnh xem xét phê duyệt cấp tín dụng đối với một số hồ sơ dự án Quỹ đã tiếp cận và thực hiện thẩm định chi tiết trong thời gian qua như: hồ sơ đề nghị vay vốn đối với 12 dự án điện của Công ty Điện lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là EVN) và hồ sơ đề nghị vay vốn để đầu tư Nhà máy nước Tóc Tiên 2 của Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu.

Đại diện Quỹ ĐTPT BR – VT trình bày các nội dung báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, đại diện Ban điều hành Quỹ cũng đã báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ tình hình hoạt động của các khách hàng vay vốn tại Quỹ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19; đồng thời đề xuất Hội đồng quản lý Quỹ xem xét thông qua Quy chế hỗ trợ khách hàng để Quỹ có cơ sở pháp lý triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.

Kết luận cuộc họp, Hội đồng quản lý thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 của Quỹ; thông qua Quy chế Hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19. Đồng thời, Hội đồng quản lý Quỹ yêu cầu Ban điều hành Quỹ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, kiểm tra sau giải ngân đối với các khách hàng đang vay vốn tại Quỹ; chủ động bám sát định hướng thu hút đầu tư của tỉnh để đề xuất các dự án đầu tư phù hợp mà Quỹ có thể tham gia thực hiện đầu tư.     

Đối với các đề xuất khác của Quỹ, ông Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ về cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất của Quỹ đồng thời giao các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đánh giá và sớm báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ, UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Bài, ảnh: NGUYỄN HẢI PHƯƠNG HẠNH.

 

Related posts