Sáng ngày 22/7, ông Trần Ngọc Thới, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới(NTM) 06 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015 tỉnh BR-VT. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

1

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM về kết quả triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM trong 06 tháng đầu năm 2015 có 18/21 xã lập quy hoạch xây dựng NTM đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM, chiếm tỷ lệ 85,71%; 19/21 xã lập đề án xây dựng NTM giai đoạn 2013-2015, chiếm tỷ lệ 90,5%; về giao thông các địa phương thực hiện đầu tư 81,3km đường giao thông nông thôn các loại, với nguồn vốn thực hiện là 38,349 tỷ đồng, đạt 23,8%; về thủy lợi đã xây dựng, tu bổ, nâng cấp thêm 6,95km kênh mương nội đồng với số tiền 8,916 tỷ đồng, đạt 85,7%; về điện nông thôn có 99% số hộ dân trên địa bàn tỉnh có điện sinh hoạt, nâng cấp 29,8km đường điện trung thế, hạ thế với số tiền 10,149 tỷ đồng, đạt 85,7%; về trường học các cấp: đầu tư nâng cấp 03 trường học với kinh phí thực hiện 7,055 tỷ đồng, đạt 33,3%; về cơ sở vật chất văn hóa: đầu tư sửa chữa 12 công trình cơ sở vật chất xã, ấp với kinh phí thực hiện là 8,256 tỷ đồng, đạt 19%; về chợ nông thôn: đầu tư nâng cấp 02 chợ nông thôn với kinh phí thưc hiện 4,941 tỷ đồng, đạt 90,47%; về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đạt 100%; về nhà ở dân cư đạt 90,47%; hệ thống trạm y tế: các xã thực hiện nâng cấp 02 trạm xá với kinh phí 2,232 tỷ đồng, đdạt 75,7%.

Sau khi nghe Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM báo cáo dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 06 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015 tỉnh BR-VT và các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, ông Trần Ngọc Thới, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

(nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)

 

Related posts