Chiều ngày 01/10, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo kế hoạch bàn giao đất cho dự án Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu và dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

1

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo kế hoạch bàn giao đất cho 02 dự án và các ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với dự án Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu, đề nghị thành phố Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành việc giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15/10/2015. Đối với dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam đồng chí Phó chủ tịch cho biết cơ bản đã thực hiện được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, hiện còn 09 hộ dân sử dụng đất thuộc Tập đoàn Muối số 1-Trảng Cây Đu chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 233.119,4m2 cho đơn vị Chủ đầu tư vì vậy, ông đề nghị thành phố Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

(nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)

 

Related posts