Sáng ngày 12/10, ông Lê Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc triển khai chương trình dạy học mới năm học 2015-2016. Tham dự họp có đại diện các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, hiệu trưởng các đơn vị thí điểm.

1

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào Tạo, năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 112/140 trường triển khai chương trình VNEM, có 790 lớp chủ yếu là lớp 2 và lớp 3(riêng huyện Châu Đức có triển khai lên lớp 4, lớp 5) được thực hiện dạy theo mô hình này.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, ông Lê Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu những ý kiến của các đơn vị để điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm khắc phục những hạn chế khó khăn trong quá trình triển khai tiếp theo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh học sinh về mô hình VNEM; Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh về trang bị bổ sung cơ sở vật chất phù hợp với đặc điểm của từng trường, từng đơn vị.

(nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)

 

Related posts