Sáng ngày 29/7/2015, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc để nghe các sở, ngành liên quan đóng góp ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh BR-VT. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

1

Tại buổi họp, đại diện các ngành tham dự đã góp ý cụ thể với nội dung của Quy chế, theo đó Ban soạn thảo cần hoàn thiện, bổ sung các quy định nhằm làm rõ hơn trách nhiệm phối hợp của các đơn vị liên quan trong việc tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; trách nhiệm của địa phương nơi có công dân khiếu nại, trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an cũng như của UBND thành phố Bà Rịa là đơn vị quản lý địa bàn Trung tâm hành chính chính trị Tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Văn phòng UBND Tỉnh (Ban Tiếp công dân Tỉnh) tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ngành, sớm hoàn chỉnh bản dự thảo, bảo đảm về hình thức, nội dung để sớm trình UBND Tỉnh ban hành theo quy định. Trong đó cần phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND Tỉnh, tiếp công dân đột xuất, hoặc xử lý việc nhiều người cùng khiếu nại./.

(nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)

 

Related posts