Cho vay đầu tư

CHO VAY ĐẦU TƯ

           1. Đối tượng cho vay

         Các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 20/03/2014.

         2. Điều kiện cho vay

         - Dự án hoàn thành thủ tục đầu tư;

         - Có phương án sản xuất kinh doanh có lãi và phương án đảm bảo trả được nợ;

         - Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay;

         - Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

         - Đảm bảo tiền vay theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Quỹ.

         3. Thời hạn cho vay

         Được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa không quá 15 năm. Trường hợp đặc biệt vay trên 15 năm do UBND tỉnh quyết định.

         4. Lãi suất cho vay

         Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với từng dự án cụ thể nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND tỉnh quy định.

         5. Hình thức bảo đảm tiền vay

         - Cầm cố, thế chấp tài sản của đơn vị vay vốn;

         - Bảo đảm bằng chính tài sản hình thành từ nguồn vốn vay.

         - Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.

HƯỚNG DẪN CHO VAY ĐẦU TƯ

1

CÁC TIN LIÊN QUAN

 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang