Huy động vốn

HUY ĐỘNG VỐN

 

          1. Hoạt động huy động vốn của Quỹ đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu là hoạt động thông qua nhận tiền gửi dưới hình thức hợp đồng huy động vốn, nhận tiền vay và tiền đầu tư trái phiếu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng đồng tiền Việt Nam, nhằm mục đích tạo nguồn vốn để đầu tư thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp.

         2. Việc huy động vốn thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ, có lãi suất và sử dụng vốn huy động có hiệu quả kinh tế – xã hội.

         3. Quỹ được phép huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Quỹ không huy động nguốn vốn ngắn hạn.

         4. Trường hợp huy động vốn cho ngân sách tỉnh được thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

         5. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu gửi tiền thông qua hình thức hợp đồng huy động vốn, hợp đồng cho vay hoặc mua trái phiếu Quỹ.

1

CÁC TIN LIÊN QUAN

 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang