Đầu tư trực tiếp

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

 

          1. Nguyên tắc đầu tư

        Đầu tư trực tiếp của BVDIF được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

          - Bảo toàn và phát triển vốn – tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

          - Thực hiện đúng trình tự và thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

        - Tập trung đầu tư vào những ngành, lĩnh vực then chốt mang tính chiến lược có vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở các khoản đầu tư đem lại hiệu quả tài chính.

         2. Đối tượng đầu tư

          Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt.

          3. Điều kiện đầu tư

          - Dự án đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật;

          - Dự án đầu tư phải có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

          4. Phương thức đầu tư, quản lý

           BVDIF thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư, đồng chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác thành lập tổ chức kinh tế để đầu tư dự án.

          BVDIF có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

          5. Hình thức đầu tư

          + Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);

          + Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT);

          + Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO);

          + Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT);

         + Và các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật; đặc biệt chú trọng đầu tư theo hình thức Hợp tác công tư (PPP).

         BVDIF còn được phép tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư.

 1

CÁC TIN LIÊN QUAN

 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang