Ngày 16/5/2016 Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Giải pháp về nguồn vốn đầu tư cho mô hình khu giết mổ tập trung theo quy hoạch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

 

Hình 1: Đ/c Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc BVDIF trả lời thắc mắc Chủ các cơ sở giết mổ

       

Tham dự Hội thảo gồm đại diện các đơn vị như: UBND các huyện, thành phố; Phòng NN & PTNT các huyện; Phòng Kinh tế các thành phố; Chi cục Thú y và Trạm Thú y các huyện, thành phố; Phòng Thú y cộng đồng và  Phòng Chăn nuôi;  Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh; Báo BRVT và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.  Đặc biệt có sự hiện diện của đại diện trên 10 cơ sở giết mổ và các trang trại chăn nuôi lớn trong tỉnh.

        Hội thảo đã trình bày về thực trạng và quy hoạch hoạt động chăn nuôi và giết mổ gia cầm, gia súc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

        Đồng thời giới thiệu về hoạt động của BVDIF – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính như một giải pháp về nguồn vốn đầu tư cho mô hình khu giết mổ tập trung theo quy hoạch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Hình 2: Đ/c Võ Trọng Quốc – Trưởng Phòng Đầu tư – Tín dụng & HTQT giới thiệu về BVDIF

 

Related posts