Ngày 17/03/2017 vừa qua, Quỹ Đầu tư phát triển BR – VT (gọi tắt là Quỹ)  đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh BR – VT (viết tắt là NNHH) tổ chức hội thảo về việc Quỹ phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức cấp tín dụng hợp vốn.

        Tại buổi làm việc, đại diện Quỹ trình bày các dự án Quỹ sẽ triển khai trong thời gian sắp tới, đồng thời kêu các tổ chức tín dụng xem xét việc tham gia cấp tín dụng hợp vốn với Quỹ. Về phía đại diện các tổ chức tín dụng tham dự hội thảo đã trao đổi các ý kiến về việc cấp tín dụng hợp vốn với Quỹ.

        Kết luận tại hội thảo, đại diện NHNN mong muốn có thể phối hợp cấp tín dụng cho các dự án theo hình thức hợp vốn nhằm phát huy lợi thế của mỗi bên, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng.

         Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

Hình 1:Ông Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ phát biểu tại hội thảo

Hình 2: Đại diện Quỹ phát biểu về các dự án đã, đang và sẽ triển khai của Quỹ

Hình 3: Đại diện NHNN phát biểu tại hội thảo

 

 

Related posts