1. Tên tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn: QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

          Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 1. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN BLFS.

         Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

 1. Ngành nghề kinh doanh chính của tổ chức có cổ phần bán đấu giá: Giáo dục mầm non.
 2. Vốn điều lệ: 19.500.000.000 đồng
 3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 970.000 cổ phần
 5. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 6. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 7. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta ban hành.
 8. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta. Địa chỉ: Số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
 9. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 • Thời gian: Từ 08h00 ngày 25/03/2022 đến 16h00 ngày 07/04/2022.
 • Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta. Số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
 1. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 14/04/2022 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta.
 2. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
 • Thời gian: 10h00 ngày 15/04/2022.
 • Địa điểm: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022.
 2. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022.

          Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/14X3vHTp2fsx51Hgvdkw7UD_svjk0DChV/view?usp=sharing

 

Related posts