THÔNG BÁO

             Mời gọi nhà đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non BVDIF và Khu hoạt động thể thao BVDIF trong khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2.

Thông báo chi tiết

               Chi tiết hồ sơ gồm có: 

               – Giấy đề nghị hợp tác (theo mẫu, bấm để tải về)

               – Hồ sơ pháp lý

               – Hồ sơ năng lực

               Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đầu tư tín dụng và Hợp tác quốc tế, Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu; (ĐT: 64.3857071, fax: 64:3857797, e-mail: dttd.bvdif@gmail.com); Địa chỉ: Lầu 1, số 33, đường 3 tháng 2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

               Thời hạn nhận hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày ra thông báo.

             BVDIF thông báo rộng rãi để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia thực hiện dự án và mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư trên tinh thần bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau.

                           Trân trọng!

 

Related posts