Ngày 22/6/2015, tại thành phố Vũng Tàu, Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Trung tâm đào tạo Tài chính – Ngân hàng (CETROB) thuộc Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Khóa đào tạo “Thẩm định tín dụng dự án”.

       Khóa đào tạo được tổ chức trong 05 ngày, từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2015. Đây là khóa đào tạo chuyên môn dành riêng cho toàn thể đội ngũ cán bộ viên chức Quỹ, và các khách mời của Quỹ là một số cán bộ, viên chức Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

       Nội dung khóa đào tạo là nhằm nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, trao đổi, thảo luận những hạn chế, tồn tại, những khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm định tín dụng dự án cho vay theo một chương trình đào tạo cụ thể do các giảng viên có kinh nghiệm chuyên ngành giảng dạy.

       Chương trình đào tạo gồm các chuyên đề cụ thể như:

- Thẩm định hồ sơ pháp lý của khách hàng/chủ đầu tư

- Thầm định hồ sơ dự án đầu tư

- Thẩm định tài chính đoanh nghiệp

- Thẩm định biện pháp đảm bảo tiền vay

- Ngăn ngừa rủi ro trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố/bảo lãnh và xử lý tài sản đảm bảo.

IMAG0052

IMAG0054

Một số hình ảnh lớp học đào tạo “thẩm định tín dụng dự án” – Ảnh: BVDIF

       Khóa đào tạo “Thẩm định tín dụng dự án” sẽ đáp ứng được nhu cầu chuyên sâu và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về công tác thẩm định, cũng như các tác nghiệp hàng ngày của cán bộ, viên chức Quỹ để phục vụ ngày một tốt hơn cho mục tiêu cũng như định hướng phát triển của Quỹ trong tương lai.

 

Related posts