Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu (BVDIF) cùng với 28 Quỹ Đầu tư phát triển địa phương trên cả nước đã tham gia Hội nghị giao ban Quỹ Đầu tư phát triển địa phương lần thứ nhất trong hai ngày 21 và 22/9/2018, do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức.

Thông qua hội nghị, BVDIF đã tìm hiểu thêm được về các dự án đầu tư trực tiếp, cho vay nổi bật của Quỹ ĐTPT tỉnh Lào Cai; tham gia thảo luận, trao đổi trực tiếp về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động, lĩnh vực đầu tư, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp, địa vị pháp lý, chế độ tiền lương, …; tham gia ý kiến vào văn bản dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; thảo luận về việc bổ sung thành viên và triển khai hoạt động của Ban vận động thành lập Hiệp hội Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Trong chương trình hội nghị, BVDIF cùng các Quỹ ĐTPT địa phương khác, đã đến thăm các dự án đầu tư trực tiếp và cho vay nổi bật của Quỹ ĐTPT tỉnh Lào Cai như khu du lịch, cáp treo Sun World Fansipan Legend chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” tại thị trấn Sa Pa; thông qua đó có thể tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội và du lịch của tỉnh; các dự án đầu tư, cho vay của Quỹ ĐTPT tỉnh Lào Cai đã mang lại hiệu quả cao về an sinh xã hội, phát triển kinh tế; đồng thời tăng cường trao đổi, học hỏi, giao lưu kinh nghiệm giữa các Quỹ địa phương.

(Nguồn tham khảo: http://laocai.gov.vn/qdtpt/1279/30498/53624/332801/Tin-tuc-noi-bo/Hoi-nghi-giao-ban-lan-thu-nhat-Quy-Dau-tu-phat-trien-dia-phuong-tai-Lao-Cai.aspx)

Một số hình ảnh trong chuyến đi:

Ông Hoàng Văn Khoa, Phó GĐ phụ trách Quỹ ĐTPT tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội Nghị

Đại diện các Quỹ ĐTPT địa phương chụp ảnh lưu niệm.

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Nguồn trích: http://laocai.gov.vn/qdtpt/1279/30498/53624/332801/Tin-tuc-noi-bo/Hoi-nghi-giao-ban-lan-thu-nhat-Quy-Dau-tu-phat-trien-dia-phuong-tai-Lao-Cai

 

Related posts