Ngày 18-4, Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT (BVDIF) và Công ty Điện lực BR-VT (EVN) tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị.

Theo đó, trong năm 2019 BVDIF cho EVN vay vốn 100 tỷ đồng để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới trên địa bàn tỉnh. Đối với nguồn vốn vay giai đoạn 2020-2030, BVDIF sẽ làm đầu mối để thực hiện huy động vốn từ các nguồn vốn khác nhau theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn theo kế hoạch của EVN hàng năm.

 Lãi suất cho vay được thực hiện trên cơ sở nội dung dự án, thời gian vay vốn và theo chính sách lãi suất cho vay từng thời kỳ của BVDIF. Cụ thể, đối với dự án đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện ở khu vực nông thôn, ở địa bàn huyện Côn Đảo và các dự án phát triển điện trọng điểm của tỉnh, BVDIF sẽ áp dụng lãi suất cho vay trong năm 2019 là 6,3%/năm trong khoảng thời gian vay 5 năm. Trường hợp khoản vay có thời gian vay dài hơn 5 năm thì lãi suất cho vay sau 5 năm có thể thay đổi khi có biến động về lãi suất thị trường. Khi đó, BVDIF sẽ xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay theo quy định.

 

Tác giả: Phan Hà.

Nguồn trích: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201904/bvdif-va-evn-ky-ket-ban-ghi-nho-nguyen-tac-hop-tac-850052/

 

Related posts