Thông tin

Thông báo mời chào giá tổ chức đấu giá cổ phần của Quỹ Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần chưa niêm yết

https://drive.google.com/file/d/1ge1dxJmIFSFufU9stXED7TLG6E-hQDyY/view?usp=sharing...

Xem thêm

Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp DVTVXD phương án chuyển nhượng vốn tại Cty CP BLFS

https://drive.google.com/file/d/1YnQyDVGVK9XIZ-rwgWfKNb6ZTNbGlg7j/view?usp=share_link...

Xem thêm

Thông báo mời chào giá tư vấn về việc cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn

https://drive.google.com/file/d/1fTWR9kNseyY6nlY0FDT4q4zXVow04mbi/view?usp=share_link...

Xem thêm

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết (BLFS)

https://drive.google.com/file/d/1gn62eIIkX9xxiceZ0k_oJJB1uoX3XPvF/view?usp=share_link...

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1Co8nlfZUb61bL1w1Ya6AQLQB2F0Tw64J/view?usp=sharing...

Xem thêm

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN BLFS DO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU NẮM GIỮ

Tên tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn: QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU.           Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu...

Xem thêm

Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu cung cấp DV tổ chức đấu giá cổ phần của Quỹ tại Cty cổ phần BLFS

https://drive.google.com/file/d/1TYV8iWyDYfp8bHcT6yh8JFw03D21sBOy/view?usp=sharing ...

Xem thêm

Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp DV tổ chức đấu giá cổ phần của Quỹ tại Cty cổ phần BLFS

https://drive.google.com/file/d/1wzK-hPceQfrRNbbcpIrpM8k2XvjeqPxu/view?usp=sharing...

Xem thêm

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT tại Công ty Cổ phần BLFS

https://drive.google.com/file/d/1ynpw1An_QITucht_QAyffhhe7LQS0e9g/view?usp=sharing...

Xem thêm

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cổ phần của Quỹ Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần chưa niêm yết

https://drive.google.com/file/d/1abLfu6RY6w49MnRiYBP76rgG1lwnVvan/view?usp=sharing...

Xem thêm
Page 1 of 3512345...102030...Last »
 
 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang