Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29 ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 05/8/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BR-VT lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 33-KH/CB ngày 27/8/2019 của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển về triển khai tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước quy trình theo hướng dẫn, Chi ủy Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển quyết định tổ chức Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 08/5/2020.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối và các đồng chí trong Tổ công tác số 2 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến tham dự.

Đại hội đã nghe và thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ cùng Chi ủy Quỹ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện rất tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm và định hướng hoạt động giai đoạn 2014 – 2020 do UBND Tỉnh giao. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ đã đề ra những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và qua đó đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để quyết tâm phấn đấu đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã nghe và biểu quyết thông qua các báo cáo như: Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BR-VT lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp, đánh giá khách quan, toàn diện của các Đ/c đảng viên đối với các dự thảo Báo cáo.

Chi ủy Chi bộ cũng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối. Thay mặt Đảng ủy cấp trên, Đ/c Kim đánh giá rất cao những kết quả hoạt động mà Quỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, qua đó đề nghị Quỹ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nêu ra những giải pháp cụ thể để Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Tại Đại hội, Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội và thay mặt cấp ủy khóa mới Đ/c Nguyễn Đình Nguyên – Bí thư Chi bộ đã phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

​​​Trước khi kết thúc Đại hội, Thư ký Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết thông qua với kết quả 100% các đại biểu thống nhất.

​​​ Sau nửa ngày làm việc, Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT lần II nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Những hình ảnh về Đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đ/c Nguyễn Đình Nguyên – Bí thư Chi bộ NK 2015-2020

phát biểu khai mạc Đại hội

Đ/c Trần Anh Đức – Báo cáo tình hình Đảng viên dự Đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Duyên – Phó Bí thư Chi bộ NK 2015-2020

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ NK 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong NK 2020-2025

Đ/c Lý Xuân Chánh – Chi ủy viên

Trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đ/c Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Một số hình ảnh bầu cử tại Đại hội

Cấp ủy NK 2020- 2025 ra mắt tại Đại hội

Đ/c Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

Tặng hoa chúc mừng

Đ/c Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các Đ/c trong Tổ công tác của Đảng ủy khối chúc mừng Cấp ủy khóa mới

Một số hình ảnh khác tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Châu – Thư ký Đại hội

Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội chụp hình lưu niệm

Tác giả: Trần Anh Đức

 

Related posts