Thực hiện Công văn số 100/CĐVC ngày 10/12/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc CĐ tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2019. Được sự chỉ đạo của Chi bộ, lãnh đạo cơ quan và BCH Công Đoàn cơ cở Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị CBVC năm 2019 nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2018, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

​​​Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Lãnh đạo Quỹ có đồng chí Nguyễn Đình Nguyên – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Quỹ, Ban Chấp hành CĐCS và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Quỹ.

Hội nghị đã nghe trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Bản báo cáo đã nêu nổi bật được những thành tích kết quả mà tập thể cán bộ viên chức Quỹ đã đạt được trong năm 2018, đồng thời cũng chỉ ra những vướng mắc khó khăn, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cùng với các giải pháp cần có để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị, Phòng Thẩm định dự án đã trình bày tham luận về giải pháp thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ.

Hội nghị cũng đã nghe qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo Tổng kết Phong trào CBVC và hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng hoạt động công đoàn năm 2019; Báo cáo Công khai kết quả tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của Quỹ; nguồn Quỹ phúc lợi chăm lo cho CBVC.

Để phát huy, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thanh tra Nhân dân của Quỹ cũng đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2019-2020 theo quy định.

​​​Hội nghị cán bộ, viên chức là diễn đàn để cán bộ, viên chức phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời đề xuất những giải pháp trong công tác, trong thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức. Với tinh thần xây dựng Quỹ ngày càng phát triển, tại Hội nghị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 và các Báo cáo đã trình bày tại Hội nghị.

Trong Hội nghị, Quỹ đã tuyên dương và tặng bằng khen cho tập thể và cán bộ viên chức đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. Phát huy kết quả đạt được năm 2018, Lãnh đạo Cơ quan đã phát động phong trào thi đua năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ đã ghi nhận những thành công, nỗ lực của cán bộ viên chức Quỹ, đồng thời nhấn mạnh Quỹ cần cố gắng khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt những chỉ tiêu giải pháp đã đề ra để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

Tham dự Hội nghị, Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cũng đã có đôi lời phát biểu góp ý đối với các Báo cáo hoạt động của Quỹ, hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân … cũng như hướng dẫn thêm về nội dung công tác tổ chức Hội nghị CBVC hàng năm tốt hơn.

​​​Sau nửa ngày làm việc, Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển BR-VT đã thành công tốt đẹp với quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

Sau đây là những hình ảnh về Hội nghị:

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Đ/c Trần Anh Đức – Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đ/c Nguyễn Thị Duyên – Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Võ Trọng Quốc – Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Đ/c Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Đ/c Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Châu – Thư ký Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2019 để Hội nghị biểu quyết thông qua.

Tác giả: Trần Anh Đức

 

Related posts