Chiều ngày 25/4/2017, tại văn phòng của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển (gọi tắt là Quỹ) đã có buổi làm việc với đại diện của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản – Văn phòng tại Việt Nam (gọi tắt là JICA) để tìm hiểu các chương trình tài trợ về nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn đầu tư và các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý mà JICA đang triển khai tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện của Tổ công tác Nhật Bản (gọi tắt là Japan Desk) trực thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

         Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ đã giới thiệu tóm tắt về mô hình hoạt động; chức năng, nhiệm vụ chính của Quỹ; các dự án Quỹ đã tham gia cho vay, góp vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh và các dự án/lĩnh vực Quỹ đang quan tâm và kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn đầu tư. Thông qua buổi làm việc, phía Quỹ mong muốn có thể tiếp cận các nguồn vốn, các chương trình tín dụng của JICA để tài trợ cho các dự án mà Quỹ tham gia cho vay, đầu tư.

Hình 1 – Hình ảnh tại buổi làm việc giữa Quỹ & JICA.

          Ngoài ra, Quỹ cũng mong muốn JICA có thể hỗ trợ trong việc nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Quỹ thông qua các chương trình hoạt động của tình nguyện viên, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực do JICA tổ chức.

          Đại diện JICA – ông Takashi Matsushita, đã ghi nhận và có phúc đáp về các đề xuất, kiến nghị của Quỹ. Theo đó, JICA sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu và đánh giá sự tương đồng giữa danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế – xã hội mà Quỹ được tham gia cho vay, đầu tư với danh mục các chương trình, dự án mà JICA đang triển khai tại Việt Nam. Nếu có điểm phù hợp; JICA sẽ kiến nghị cấp lãnh đạo bổ sung các chương trình, dự án mà Quỹ có thể tham gia để tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn đầu tư và các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý do JICA tổ chức.  

Hình 2 – Hình ảnh tại buổi làm việc giữa Quỹ & JICA.

          Kết thúc buổi làm việc, đại diện các bên mong muốn 02 đơn vị có cơ hội được hợp tác với nhau để có thể tận dụng lợi thế, thế mạnh của các bên để hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị.

Hình 3 – Đại diện của Quỹ & JICA chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc.

 

Related posts