Sáng ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Điều hành Đề án phát triển dịch vụ logistics Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020(gọi tắt Ban Điều hành). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Điều hành, Tổ nghiệp vụ giúp việc Ban Điều hành.

1

Tại cuộc họp, Sở Giao thông Vận tải báo cáo kế hoạch tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm logistics Cái Mép hạ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết, việc tổ chức thi tuyển quốc tế về ý tưởng quy hoạch là nhằm mục tiêu tìm kiếm phương án quy hoạch tốt nhất cho Khu trung tâm logistics Cái Mép Hạ, phù hợp với các quy định hiện hành, tạo cơ sở để lựa chọn các đơn vị tư vấn triển khai các bước thiết kế tiếp theo trên cơ sở phương án được chọn. Theo đó lựa chọn phương án có ý tưởng, có tầm nhìn xa cho Khu Trung tâm logistics Cái Mép Hạ; nghiên cứu mô hình không gian kiến trúc cảnh quan khu vực hài hòa, gắn kết với các đô thị xung quanh, nhằm khai thác giá trị hiệu quả nhất, tạo thành một Khu trung tâm logistics có quy mô mang tầm khu vực và quốc tế; khớp nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hợp lý.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển chọn và Ban Tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm logistics Cái Mép hạ, huyện Tân Thành; lưu ý thành phần tham gia trong Hội đồng xét tuyển và Ban tổ chức thi tuyển là những chuyên gia về quy hoạch, xây dựng có uy tín và chuyên môm cao.

(nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)

 

Related posts