Hướng Dẫn Thủ Tục Vay Vốn Đầu Tư Dự Án

       I. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO VAY CỦA QUỸ:

       Với vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp khi vay vốn tại Quỹ sẽ có nhiều lợi thế như:

        – Tỷ lệ cho vay trên tổng mức đầu tư dự án: Tối đa 80%.

        – Thời hạn cho vay: Tối đa 15 năm.

       – Quỹ không áp dụng phí trả nợ trước hạn trong trường hợp doanh nghiệp trả nợ vay trước hạn so với lịch trả nợ đã ký kết với Quỹ.

        – Lãi suất cho vay ưu đãi và được cố định trong toàn bộ thời gian vay vốn

      II. ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN:

        Các dự án có nhu cầu vay vốn phải thuộc các lĩnh vực theo quy định của Quỹ.

        Chi tiết lĩnh vực vay vốn và lãi suất cho vay vui lòng download tại đây.

      III. DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VAY VỐN:

        Vui lòng download tại đây.

       IV. MẪU BIỂU VAY VỐN

         1. Giấy đề nghị vay vốn.doc

        2. Phương án vay vốn và trả nợ.doc

      V. LIÊN HỆ THỦ TỤC VAY VỐN:

        Đầu mối làm việc: Phòng Đầu tư – Tín dụng và Hợp tác quốc tế.         

        Số điện thoại: (0254) 385.72.89

                                    Nguyễn Thị Hồng Thủy

 
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề
  • Tiêu đề

giuong sat giuong sat gia re giuong sat 2 tang