Trong tháng 7 vừa qua, Quỹ Đầu tư phát triển (gọi tắt là Quỹ) đã có hai tuần làm việc với đoàn chuyên gia của Tổ chức dịch vụ tình nguyện cao cấp Canada (gọi tắt là CESO). CESO là một tổ chức phát triển dịch vụ tư vấn tình nguyện phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 1967. CESO hỗ trợ các tổ chức nâng cao năng lực quản lý và hoạt động thông qua việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng của các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm.

         Triển khai các hoạt động tại Quỹ, đoàn chuyên gia CESO đã tổ chức các buổi làm việc với các phòng ban và Ban Giám đốc để tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Quỹ cũng như chia sẻ các kinh nghiệm của chuyên gia về lĩnh vực tài chính, đầu tư.

         Ngoài ra, đoàn chuyên gia CESO cũng gặp gỡ, tiếp xúc với một số đối tác, khách hàng vay vốn tại Quỹ; đến thăm và làm việc với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu (VCCI) để xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa Quỹ và VCCI.

         Bên cạnh đó, chuyên gia CESO cũng tổ chức các buổi đào tạo sơ bộ về việc lập kế hoạch chiến lược và phân tích báo cáo tài chính cho các cán bộ viên chức Quỹ.

         Kết thúc hai tuần làm việc tại Quỹ, đoàn chuyên gia CESO đã đưa ra các đánh giá về SWOT của Quỹ (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức). Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết về một chương trình hỗ trợ Quỹ trong 03 năm với các hợp phần hỗ trợ về chiến lược và đào tạo. Dự kiến chương trình hỗ trợ sẽ triển khai hợp phần đầu tiên vào giữa tháng 8/2017.

         Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của đoàn chuyên gia CESO tại Quỹ:

Hình 1 – Ban Giám đốc Quỹ (bên phải) làm việc với đoàn chuyên gia CESO (bên trái).

Hình 2 – Đại diện Quỹ và CESO tại buổi làm việc với Giám đốc VCCI
Chi nhánh Vũng Tàu

Hình 3 – Chuyên gia CESO đào tạo sơ bộ về việc lập kế hoạch chiến lược và phân tích báo cáo tài chính cho các cán bộ viên chức Quỹ.

Hình 4 – Đại diện của Quỹ và CESO chụp hình lưu niệm

 

 

 

 

Related posts