Cơ hội phục hồi kinh tế của Việt Nam là rất lớn nếu Việt Nam có thể vượt qua được những hạn chế về cơ sở hạ tầng.

1

Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á – Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc nhận định, lạm phát của Việt Nam đã giảm từ mức hai con số năm 2011 xuống 4,1% trong năm 2014 và được trông đợi tiếp tục giảm xuống 2,5% năm 2015. Tổng cầu có dấu hiệu tăng trở lại là động lực quan trọng để tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế.

Mặc dù đánh giá cao những yếu tố thuận lợi hỗ trợ mức tăng trưởng, nhưng báo cáo điều tra về kinh tế xã hội khu vực năm 2015 do Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á – Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận khó khăn về cơ sở hạ tầng đang cản trở tốc độ phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.

Mỗi USD đầu tư vào cải thiện cơ sở hạ tầng có thể giúp gia tăng 0,05 – 0,25 USD trong GDP. Tuy nhiên, nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng là không nhiều và cần phải tìm kiếm các nguồn lực mới.

Theo Minh Loan – Đức Thắng

VTV

 

Related posts